Ekumenický3. Mojžišova25,12

3. Mojžišova 25:12

Leviticus

Je to jubilej­ný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli.


Verš v kontexte

11 Päťdesiaty rok bude pre vás jubilej­ným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo naras­tie po žat­ve, ani ne­oberaj­te plody z neobrobenej vinice. 12 Je to jubilej­ný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. 13 V tomto jubilej­nom roku nech sa každý vráti k svojmu vlast­níc­tvu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo je to rok plesania, svätý vám bude, ­priamo s poľa budete jesť jeho úrodu.

Evanjelický

12 Lebo je to jubilej­ný rok; nech vám je svätý; živ­te sa z úrody poľa.

Ekumenický

12 Je to jubilej­ný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli.

Bible21

12 Pro­tože je to léto mi­losti, bude vám svaté. Bu­dete jíst jen to, co se samo urodí na po­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček