Ekumenický3. Mojžišova17,12

3. Mojžišova 17:12

Leviticus

Pre­to som po­vedal Iz­raelitom: Ni­kto z vás ne­smie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju ne­smie jesť.


Verš v kontexte

11 Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na ol­tár na vy­konávanie ob­radov zmierenia za váš život. Kr­vou, v ktorej je život, zís­kava sa zmierenie. 12 Pre­to som po­vedal Iz­raelitom: Ni­kto z vás ne­smie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju ne­smie jesť. 13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vy­tiecť krv a za­kryje ju zemou.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi.

Evanjelický

12 Pre­to som po­vedal Iz­rael­com: Nech ni­kto z vás neje krv; ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, ne­smie jesť krv.

Ekumenický

12 Pre­to som po­vedal Iz­raelitom: Ni­kto z vás ne­smie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju ne­smie jesť.

Bible21

12 Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Nikdo z vás ne­bu­de jíst krev. Ani přis­těhovalec, který ži­je u vás, ne­bu­de jíst krev.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček