EkumenickýKazateľ5,19

Kazateľ 5:19

pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.


Verš v kontexte

17 Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. 18 Každý človek, ktorému Boh dal bohat­stvo, po­klady, umožnil mu z toho užívať, zo­brať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, do­stal Boží dar, 19 pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží.

Evanjelický

19 Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.

Ekumenický

19 pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.

Bible21

19 Komu Bůh dává do srd­ce ra­dost, ten sotva po­mys­lí na krátkost živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček