EkumenickýKazateľ5,17

Kazateľ 5:17

Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel.


Verš v kontexte

16 Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti. 17 Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. 18 Každý človek, ktorému Boh dal bohat­stvo, po­klady, umožnil mu z toho užívať, zo­brať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, do­stal Boží dar,

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 A ešte k tomu jedol po všetky svoje dni vo tme, pri čom zažil mnoho ne­vole i ne­moci i hnevu.

Evanjelický

17 Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom.

Ekumenický

17 Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel.

Bible21

17 A tak jsem vi­děl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít po­těšení při všem tom lopotném pach­tění v těch pár dnech živo­ta pod slun­cem, které člověku Bůh dal – vž­dyť to je jeho údělem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček