Bible21Kazatel5,19

Kazatel 5:19

Komu Bůh dává do srd­ce ra­dost, ten sotva po­mys­lí na krátkost živo­ta.


Verš v kontexte

17 A tak jsem vi­děl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít po­těšení při všem tom lopotném pach­tění v těch pár dnech živo­ta pod slun­cem, které člověku Bůh dal – vž­dyť to je jeho údělem. 18 Komu Bůh do­přál bo­hatství a jmění a dovo­lil mu jich užívat, ať při­jme svůj úděl a ra­duje se upro­střed svého pach­tění – vž­dyť je to Boží dar! 19 Komu Bůh dává do srd­ce ra­dost, ten sotva po­mys­lí na krátkost živo­ta.

späť na Kazatel, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží.

Evanjelický

19 Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.

Ekumenický

19 pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.

Bible21

19 Komu Bůh dává do srd­ce ra­dost, ten sotva po­mys­lí na krátkost živo­ta.

Bible21Kazatel5,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček