EkumenickýJúdov1,5

Júdov 1:5

Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili.


Verš v kontexte

4 Vkrad­li sa totiž medzi vás nie­ktorí ľudia, o ktorých bol už dáv­no na­písaný súd­ny výrok. Sú to bez­božníci, ktorí za­mieňajú milosť nášho Boha za vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného vlád­cu a nášho Pána, Ježiša Kris­ta. 5 Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili. 6 An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A chcem vám pri­pomenúť, ktorí raz viete to všet­ko, že Pán za­chrániac ľud z Egypt­skej zeme po druhé tých, ktorí ne­uverili, za­tratil

Evanjelický

5 Chcem vám pri­pomenúť, aj keď to všet­ko už dáv­no viete, že keď Pán vy­slobodil ľud z Egyp­ta, po­tom za­hubil tých, čo ne­verili;

Ekumenický

5 Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili.

Bible21

5 I když to všech­no už sami ví­te, chci vám připo­menout, že Pán sice vy­svo­bo­dil svůj lid z Egyp­ta, ale ty z nich, kteří mu ne­věři­li, po­tom za­hu­bil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček