EkumenickýJúdov1,13

Júdov 1:13

divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy.


Verš v kontexte

12 Sú poškvr­nou na vašich hodoch lás­ky, kde spolu s vami bez han­by hodujú a pasú sami seba; sú ob­lak­mi bez dažďa hnané vet­rom sem a ta, jesen­né stromy bez ovocia, dvak­rát odum­reté a vy­korenené; 13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 divoké vlny mor­ské, vy­peňujúce svoje vlast­né haneb­nos­ti, blud­né hviez­dy, ktorým je za­chovaná mrákava tmy na večnosť.

Evanjelický

13 Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť.

Ekumenický

13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy.

Bible21

13 divoké mořské vlny chr­lící své vlastní hanebnosti, bludné hvěz­dy, jež navěky čeká jen černá tma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček