Bible21Juda1,13

Juda 1:13

divoké mořské vlny chr­lící své vlastní hanebnosti, bludné hvěz­dy, jež navěky čeká jen černá tma.


Verš v kontexte

12 Tito li­dé hyz­dí vaše hody lás­ky, kterých se be­z­ostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o se­be, jsou to mra­ky bez vody unášené vět­ry, podzimní stro­my bez ovo­ce, dva­krát mrt­vé a vy­kořeněné, 13 divoké mořské vlny chr­lící své vlastní hanebnosti, bludné hvěz­dy, jež navěky čeká jen černá tma. 14 V sedmé gene­raci od Ada­ma o nich pro­ro­koval Enoch, když řekl: „Hle, Pán při­cházís ne­sčí­s­lný­mi tisíci svých svatých,

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 divoké vlny mor­ské, vy­peňujúce svoje vlast­né haneb­nos­ti, blud­né hviez­dy, ktorým je za­chovaná mrákava tmy na večnosť.

Evanjelický

13 Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť.

Ekumenický

13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy.

Bible21

13 divoké mořské vlny chr­lící své vlastní hanebnosti, bludné hvěz­dy, jež navěky čeká jen černá tma.

Bible21Juda1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček