EkumenickýJúdov1,12

Júdov 1:12

Sú poškvr­nou na vašich hodoch lás­ky, kde spolu s vami bez han­by hodujú a pasú sami seba; sú ob­lak­mi bez dažďa hnané vet­rom sem a ta, jesen­né stromy bez ovocia, dvak­rát odum­reté a vy­korenené;


Verš v kontexte

11 Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure. 12 Sú poškvr­nou na vašich hodoch lás­ky, kde spolu s vami bez han­by hodujú a pasú sami seba; sú ob­lak­mi bez dažďa hnané vet­rom sem a ta, jesen­né stromy bez ovocia, dvak­rát odum­reté a vy­korenené; 13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Tí sú škvr­nami na vašich hodoch lás­ky, ktorí sa spolu hos­tia bez báz­ne sami seba pasúc, be­z­vod­né ob­laky, vet­rami po­mimo unášané, po­zdnojasen­né stromy jalové, dvak­rát zo­mrelé, vy­korenené,

Evanjelický

12 Sú poškvr­nou našich hodov lás­ky; keď s vami bez báz­ne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú ob­lak­mi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesen­nými stromami bez ovocia odum­retými, vy­tr­hnutými s koreňmi.

Ekumenický

12 Sú poškvr­nou na vašich hodoch lás­ky, kde spolu s vami bez han­by hodujú a pasú sami seba; sú ob­lak­mi bez dažďa hnané vet­rom sem a ta, jesen­né stromy bez ovocia, dvak­rát odum­reté a vy­korenené;

Bible21

12 Tito li­dé hyz­dí vaše hody lás­ky, kterých se be­z­ostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o se­be, jsou to mra­ky bez vody unášené vět­ry, podzimní stro­my bez ovo­ce, dva­krát mrt­vé a vy­kořeněné,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček