EkumenickýJúdov1,11

Júdov 1:11

Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure.


Verš v kontexte

10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá. 11 Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure. 12 Sú poškvr­nou na vašich hodoch lás­ky, kde spolu s vami bez han­by hodujú a pasú sami seba; sú ob­lak­mi bez dažďa hnané vet­rom sem a ta, jesen­né stromy bez ovocia, dvak­rát odum­reté a vy­korenené;

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Beda im! Lebo od­išli ces­tou Kai­novou a, pojatí bludom Balámovej mzdy, sa vy­kyd­li a protirečením Kóreho za­hynuli.

Evanjelický

11 Beda im! Lebo šli Kai­novou ces­tou, dali sa strh­núť do Balámov­ho bludu za od­menu a Kórachovou vzburou za­hynuli.

Ekumenický

11 Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure.

Bible21

11 Běda jim! Vy­da­li se Ka­i­novou cestou, pro zisk pro­pad­li blu­du jako Balaám, za­hynu­li ve vzpouře jako Ko­rach!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček