Bible21Juda1,11

Juda 1:11

Běda jim! Vy­da­li se Ka­i­novou cestou, pro zisk pro­pad­li blu­du jako Balaám, za­hynu­li ve vzpouře jako Ko­rach!


Verš v kontexte

10 Tito se však vy­smívají to­mu, co ne­znají, a to, co znají pu­dově jako ne­ro­zumná zvířa­ta, je vede do záhu­by. 11 Běda jim! Vy­da­li se Ka­i­novou cestou, pro zisk pro­pad­li blu­du jako Balaám, za­hynu­li ve vzpouře jako Ko­rach! 12 Tito li­dé hyz­dí vaše hody lás­ky, kterých se be­z­ostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o se­be, jsou to mra­ky bez vody unášené vět­ry, podzimní stro­my bez ovo­ce, dva­krát mrt­vé a vy­kořeněné,

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Beda im! Lebo od­išli ces­tou Kai­novou a, pojatí bludom Balámovej mzdy, sa vy­kyd­li a protirečením Kóreho za­hynuli.

Evanjelický

11 Beda im! Lebo šli Kai­novou ces­tou, dali sa strh­núť do Balámov­ho bludu za od­menu a Kórachovou vzburou za­hynuli.

Ekumenický

11 Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure.

Bible21

11 Běda jim! Vy­da­li se Ka­i­novou cestou, pro zisk pro­pad­li blu­du jako Balaám, za­hynu­li ve vzpouře jako Ko­rach!

Bible21Juda1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček