EkumenickýJúdov1,10

Júdov 1:10

No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá.


Verš v kontexte

9 Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá! 10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá. 11 Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale títo sa všet­kému, čoho ne­znajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozum­né zvieratá, roz­umejú, práve v tom sa kazia.

Evanjelický

10 Títo však sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú, a práve na to hynú, čo ako nerozum­ná zver chápu podľa prírody.

Ekumenický

10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá.

Bible21

10 Tito se však vy­smívají to­mu, co ne­znají, a to, co znají pu­dově jako ne­ro­zumná zvířa­ta, je vede do záhu­by.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček