EkumenickýJózua4,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 4:6

Nech to bude znamením medzi vami. Keď sa vaši synovia v budúcnosti spýtajú: Aký výz­nam majú pre vás tieto kamene?,


Verš v kontexte

5 a po­vedal im: Prej­dite pop­red ar­chu Hos­podina, vášho Boha, do pros­tried­ku Jor­dána a nech každý vez­me na plece jeden kameň podľa počtu iz­rael­ských kmeňov. 6 Nech to bude znamením medzi vami. Keď sa vaši synovia v budúcnosti spýtajú: Aký výz­nam majú pre vás tieto kamene?, 7 od­povedz­te im: Keď ar­cha Hos­podinovej zmluvy pre­chádzala cez Jor­dán, roz­delila sa jeho voda. Tieto kamene budú Iz­raelitom večnou pamiat­kou, že sa voda Jor­dána roz­delila.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 aby vám to bolo na znamenie vo vašom strede. Keď sa voľakedy budú pýtať vaši synovia a povedia: Načo vám tieto kamene?

Evanjelický

6 Nech to bude znamením upro­stred vás. Keď sa vaši synovia v budúc­nos­ti budú pýtať: Čo znamenajú pre vás tieto kamene?

Ekumenický

6 Nech to bude znamením medzi vami. Keď sa vaši synovia v budúcnosti spýtajú: Aký výz­nam majú pre vás tieto kamene?,

Bible21

6 aby se pro vás staly zna­mením. Až se vás v bu­dou­cnu dě­ti ze­ptají: ‚Pro­č tu má­te ty kameny?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček