Bible21Jozue4,6

Jozue 4:6

aby se pro vás staly zna­mením. Až se vás v bu­dou­cnu dě­ti ze­ptají: ‚Pro­č tu má­te ty kameny?‘


Verš v kontexte

5 a ře­kl jim: „Jdě­te do­prostřed Jordánu před Tru­hlu Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. Každý si zvedne na ra­meno je­den ká­men, pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů, 6 aby se pro vás staly zna­mením. Až se vás v bu­dou­cnu dě­ti ze­ptají: ‚Pro­č tu má­te ty kameny?‘ 7 po­ví­te jim: ‚Pro­tože se vody Jordánu roz­dě­li­ly před Tru­hlou Hos­po­di­novy smlou­vy. Když pře­cháze­la Jordán, vody se rozdělily.‘ Pro­to bu­dou tyto ka­me­ny synům Iz­rae­le připo­mínkou až na věky.“

späť na Jozue, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 aby vám to bolo na znamenie vo vašom strede. Keď sa voľakedy budú pýtať vaši synovia a povedia: Načo vám tieto kamene?

Evanjelický

6 Nech to bude znamením upro­stred vás. Keď sa vaši synovia v budúc­nos­ti budú pýtať: Čo znamenajú pre vás tieto kamene?

Ekumenický

6 Nech to bude znamením medzi vami. Keď sa vaši synovia v budúcnosti spýtajú: Aký výz­nam majú pre vás tieto kamene?,

Bible21

6 aby se pro vás staly zna­mením. Až se vás v bu­dou­cnu dě­ti ze­ptají: ‚Pro­č tu má­te ty kameny?‘

Bible21Jozue4,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček