EkumenickýJózua3,15

Józua 3:15

Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —,


Verš v kontexte

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —, 16 za­stavila sa voda tečúca zhora a po­stavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mes­te Ádam, ktoré je pri Car­táne. Voda, čo tiek­la smerom k moru Arába — k Soľnému moru — od­tiek­la a ľud prešiel riečis­kom na­proti Jerichu.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 a keď prišli tí, ktorí nies­li truh­lu, až k Jor­dánu, a nohy kňazov, ne­súcich truh­lu, za­močili sa na kraji vody (a Jor­dán býva pre­pl­nený, takže roz­lieva vody na všet­ky svoje brehy, každoročne v dobe žat­vy),

Evanjelický

15 Keď tí, čo nies­li truh­lu, prišli k Jor­dánu a nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu, sa omočili v po­kraji vôd - Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko -

Ekumenický

15 Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —,

Bible21

15 Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů),

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček