EkumenickýJózua3,14

Józua 3:14

Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom.


Verš v kontexte

13 Keď sa v jordánskej vode za­stavia kňazi, ktorí ne­sú ar­chu Pána, Hos­podina celej zeme, voda Jor­dána sa roz­delí a voda tečúca zhora sa po­staví ako hrádza. 14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —,

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom,

Evanjelický

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li truh­lu zmluvy pred ľudom.

Ekumenický

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom.

Bible21

14 Když pak lid vy­táhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nes­li před li­dem Tru­hlu smlou­vy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček