Bible21Jozue3,15

Jozue 3:15

Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů),


Verš v kontexte

14 Když pak lid vy­táhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nes­li před li­dem Tru­hlu smlou­vy. 15 Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů), 16 vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 a keď prišli tí, ktorí nies­li truh­lu, až k Jor­dánu, a nohy kňazov, ne­súcich truh­lu, za­močili sa na kraji vody (a Jor­dán býva pre­pl­nený, takže roz­lieva vody na všet­ky svoje brehy, každoročne v dobe žat­vy),

Evanjelický

15 Keď tí, čo nies­li truh­lu, prišli k Jor­dánu a nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu, sa omočili v po­kraji vôd - Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko -

Ekumenický

15 Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —,

Bible21

15 Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů),

Bible21Jozue3,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček