EkumenickýJózua13,9

Józua 13:9

od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, ktoré je upro­stred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón,


Verš v kontexte

8 Rúbenov­ci a Gádov­ci zau­jali s druhou polo­vicou kmeňa Menašše dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov: 9 od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, ktoré je upro­stred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón, 10 všet­ky mes­tá amorej­ského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne, až po územie Amónčanov,

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, i mes­to, ktoré je prostred tej doliny, i celú rovinu Médeby až po Díbon

Evanjelický

9 od Aroéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, čo je upro­stred údolia, i celú rovinu Médebá až po Dibón;

Ekumenický

9 od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, ktoré je upro­stred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón,

Bible21

9 Od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, včetně měs­ta upro­střed ono­ho údo­lí, ce­lou me­deb­s­kou náhorní rovi­nu až k Di­bo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček