EkumenickýJózua13,8

Józua 13:8

Rúbenov­ci a Gádov­ci zau­jali s druhou polo­vicou kmeňa Menašše dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov:


Verš v kontexte

7 Teraz teda roz­deľ túto krajinu do vlast­níc­tva deviatim kmeňom a polo­vici kmeňa Menaššeho. 8 Rúbenov­ci a Gádov­ci zau­jali s druhou polo­vicou kmeňa Menašše dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov: 9 od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, ktoré je upro­stred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón,

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 S ním aj Rúbenovci a Gádov­ci do­stali svoje dedičs­tvo, ktoré im dal Mojžiš za Jor­dánom na východ; majú tedy, jako im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov,

Evanjelický

8 S ňou Rúbenov­ci a Gádov­ci za­brali dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov:

Ekumenický

8 Rúbenov­ci a Gádov­ci zau­jali s druhou polo­vicou kmeňa Menašše dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov:

Bible21

8 Druhá po­lovi­na Mana­se­se a synové Ru­benovi a Gádovi už své dě­dictví do­sta­li, ne­boť jim je dal Mo­jžíš na východní straně Jordánu. Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš jim při­dě­lil toto území:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček