Bible21Jozue13,9

Jozue 13:9

Od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, včetně měs­ta upro­střed ono­ho údo­lí, ce­lou me­deb­s­kou náhorní rovi­nu až k Di­bo­nu.


Verš v kontexte

8 Druhá po­lovi­na Mana­se­se a synové Ru­benovi a Gádovi už své dě­dictví do­sta­li, ne­boť jim je dal Mo­jžíš na východní straně Jordánu. Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš jim při­dě­lil toto území: 9 Od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, včetně měs­ta upro­střed ono­ho údo­lí, ce­lou me­deb­s­kou náhorní rovi­nu až k Di­bo­nu. 10 Dále všech­na měs­ta emo­rej­ského krále Si­cho­na, který vlá­dl v Cheš­bo­nu, až k hranicím Amon­ců.

späť na Jozue, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, i mes­to, ktoré je prostred tej doliny, i celú rovinu Médeby až po Díbon

Evanjelický

9 od Aroéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, čo je upro­stred údolia, i celú rovinu Médebá až po Dibón;

Ekumenický

9 od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, ktoré je upro­stred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón,

Bible21

9 Od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, včetně měs­ta upro­střed ono­ho údo­lí, ce­lou me­deb­s­kou náhorní rovi­nu až k Di­bo­nu.

Bible21Jozue13,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček