EkumenickýJózua13,23

Józua 13:23

Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich rodov. Toto sú ich mes­tá a dediny.


Verš v kontexte

22 Iz­raeliti za­bili mečom aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, spolu s ostatnými po­bitými. 23 Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich rodov. Toto sú ich mes­tá a dediny. 24 Mojžiš dal dedičs­tvo kmeňu Gádov­cov podľa rodov.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

23 A hranicou synov Rúbenových bol Jor­dán a územie. To je dedičstvo synov Rúbenových po ich čeľadiach, mes­tá a ich dediny.

Evanjelický

23 Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich čeľadí, mes­tá a ich dediny.

Ekumenický

23 Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich rodov. Toto sú ich mes­tá a dediny.

Bible21

23 Hranici synů Ru­benových tvořil břeh Jordánu. To je dě­dictví Ru­benových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a při­lehlé osa­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček