EkumenickýJózua13,22

Józua 13:22

Iz­raeliti za­bili mečom aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, spolu s ostatnými po­bitými.


Verš v kontexte

21 všet­ky mes­tá na rovine a celé kráľov­stvo amorej­ského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho aj mid­ján­ske kniežatá Eviho, Re­kema, Cúra, Chúra a Rébu, ako aj kniežatá Síchona, ktoré bývali v krajine. 22 Iz­raeliti za­bili mečom aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, spolu s ostatnými po­bitými. 23 Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich rodov. Toto sú ich mes­tá a dediny.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 Aj Baláma, syna Be­orov­ho, vešt­ca, za­bili synovia Iz­raelovi mečom medzi inými, ktorých po­bili.

Evanjelický

22 Aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, za­bili Iz­rael­ci mečom s os­tat­nými po­bitými.

Ekumenický

22 Iz­raeliti za­bili mečom aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, spolu s ostatnými po­bitými.

Bible21

22 Kro­mě těch, které po­bi­li v bo­ji, synové Iz­rae­le za­bi­li mečem také věšt­ce Balaá­ma, syna Be­o­rova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček