EkumenickýJózua13,13

Józua 13:13

Iz­raeliti však ne­vyh­nali Gešúrejov a Maachánčanov, pre­to tí os­tali bývať medzi Iz­raelit­mi do­dnes.


Verš v kontexte

12 celé kráľov­stvo bášan­ského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Ed­rei. Ten zo­stal ešte zo zvyšku Refájov, ktorých Mojžiš porazil a vy­hnal. 13 Iz­raeliti však ne­vyh­nali Gešúrejov a Maachánčanov, pre­to tí os­tali bývať medzi Iz­raelit­mi do­dnes. 14 Mojžiš len Léviho kmeňu nedal dedičný podiel. Spaľované obety Hos­podina, Boha Iz­raela, sú ich dedičným podielom, ako im pri­sľúbil.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale synovia Iz­raelovi ne­vyh­nali Gešúrov ani Maachátov, a tak býva Gešúr a Maachát v strede Iz­raelovom až do tohoto dňa.

Evanjelický

13 Ale Iz­rael­ci ne­vyh­nali Gešúrij­cov a Maachan­cov, a tak zo­stali Gešúrij­ci a Maachan­ci bývať upro­stred Iz­raela až do­dnes.

Ekumenický

13 Iz­raeliti však ne­vyh­nali Gešúrejov a Maachánčanov, pre­to tí os­tali bývať medzi Iz­raelit­mi do­dnes.

Bible21

13 Gešur­ské a Maa­chatské ale synové Iz­rae­le ne­vy­hna­li, a tak Gešur a Maa­chat ži­jí upro­střed Iz­rae­le až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček