EkumenickýJózua13,12

Józua 13:12

celé kráľov­stvo bášan­ského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Ed­rei. Ten zo­stal ešte zo zvyšku Refájov, ktorých Mojžiš porazil a vy­hnal.


Verš v kontexte

11 Gileád i územie Gešúrejov a Maachánčanov, celé po­horie Cher­mónu a celý Bášan až po Sal­chu, 12 celé kráľov­stvo bášan­ského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Ed­rei. Ten zo­stal ešte zo zvyšku Refájov, ktorých Mojžiš porazil a vy­hnal. 13 Iz­raeliti však ne­vyh­nali Gešúrejov a Maachánčanov, pre­to tí os­tali bývať medzi Iz­raelit­mi do­dnes.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 celé kráľov­stvo Óga v Bázane, ktorý kraľoval v Aštaróte a v Ed­rei; ten bol po­zos­tal z ostat­ku Refai­mov, a po­bil ich Mojžiš a zau­jal ich zem do dedičs­tva.

Evanjelický

12 celé kráľov­stvo bášán­skeho Óga, ktorý panoval v Aštáróte a v Ed­reí; ten zo­stal ešte zo zvyšku Refáov­cov, ktorých Mojžiš po­bil a za­hnal.

Ekumenický

12 celé kráľov­stvo bášan­ského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Ed­rei. Ten zo­stal ešte zo zvyšku Refájov, ktorých Mojžiš porazil a vy­hnal.

Bible21

12 to­tiž ce­lé bášan­ské králov­ství Oga, který patřil k přeživším Refaj­cům a vlá­dl v Ašta­ro­tu a v Ed­rei. Ty všech­ny Mo­jžíš po­razil a vy­hnal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček