EkumenickýJózua11,6

Józua 11:6

Vtedy Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo ja ich všet­kých zaj­tra o tomto čase vy­dám po­bitých Iz­raelu. Kone im oc­hrom a vozy spáľ.


Verš v kontexte

5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Merómu, aby bojovali s Izraelom. 6 Vtedy Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo ja ich všet­kých zaj­tra o tomto čase vy­dám po­bitých Iz­raelu. Kone im oc­hrom a vozy spáľ. 7 Jozua a všetok bojový ľud s ním náh­le pri­tiah­li k vodám Merómu a na­pad­li ich.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase ich ja vydám všet­kých, aby boli pobití pred Iz­raelom. Ich koňom popod­rezuješ žily a ich vozy spáliš ohňom.

Evanjelický

6 Vtedy Hos­podin riekol Józu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase dám všet­kých ako po­bitých pred Iz­rael. Kone im oc­hrom a vozy spáľ.

Ekumenický

6 Vtedy Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo ja ich všet­kých zaj­tra o tomto čase vy­dám po­bitých Iz­raelu. Kone im oc­hrom a vozy spáľ.

Bible21

6 Hos­po­din ale ře­kl Jo­zuovi: „Ne­boj se jich. Způsobím, že zít­ra touto do­bou bu­dou všich­ni ležet před Iz­rae­lem mrt­ví. Je­jich koně ochro­míš a je­jich vozy spálíš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček