Bible21Jozue11,6

Jozue 11:6

Hos­po­din ale ře­kl Jo­zuovi: „Ne­boj se jich. Způsobím, že zít­ra touto do­bou bu­dou všich­ni ležet před Iz­rae­lem mrt­ví. Je­jich koně ochro­míš a je­jich vozy spálíš.“


Verš v kontexte

5 Všich­ni ti králové se smlu­vi­li, při­táh­li a utá­boři­li se spo­lečně u me­rom­ských vod, aby ve­dli válku pro­ti Iz­rae­li. 6 Hos­po­din ale ře­kl Jo­zuovi: „Ne­boj se jich. Způsobím, že zít­ra touto do­bou bu­dou všich­ni ležet před Iz­rae­lem mrt­ví. Je­jich koně ochro­míš a je­jich vozy spálíš.“ 7 Jo­zue a vše­chen bo­je­s­chopný lid tedy pro­ti nim ihned vy­táh­li k me­rom­ským vodám, kde na ně za­útoči­li.

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase ich ja vydám všet­kých, aby boli pobití pred Iz­raelom. Ich koňom popod­rezuješ žily a ich vozy spáliš ohňom.

Evanjelický

6 Vtedy Hos­podin riekol Józu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase dám všet­kých ako po­bitých pred Iz­rael. Kone im oc­hrom a vozy spáľ.

Ekumenický

6 Vtedy Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo ja ich všet­kých zaj­tra o tomto čase vy­dám po­bitých Iz­raelu. Kone im oc­hrom a vozy spáľ.

Bible21

6 Hos­po­din ale ře­kl Jo­zuovi: „Ne­boj se jich. Způsobím, že zít­ra touto do­bou bu­dou všich­ni ležet před Iz­rae­lem mrt­ví. Je­jich koně ochro­míš a je­jich vozy spálíš.“

Bible21Jozue11,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček