EkumenickýJózua11,7

Józua 11:7

Jozua a všetok bojový ľud s ním náh­le pri­tiah­li k vodám Merómu a na­pad­li ich.


Verš v kontexte

6 Vtedy Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo ja ich všet­kých zaj­tra o tomto čase vy­dám po­bitých Iz­raelu. Kone im oc­hrom a vozy spáľ. 7 Jozua a všetok bojový ľud s ním náh­le pri­tiah­li k vodám Merómu a na­pad­li ich. 8 Hos­podin ich dal do rúk Iz­raelitov, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidon, po Mis­refót-Majim až po údolie Mic­py na východe, po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by im mohol uj­sť.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak prišiel na nich Jozua i všetok bojov­ný ľud s ním ku vodám Mérom ne­očakávane a dopadli na nich.

Evanjelický

7 Józua a s ním všetok bojový ľud náh­le pri­tiah­li k Méróm­skym vodám a na­pad­li ich.

Ekumenický

7 Jozua a všetok bojový ľud s ním náh­le pri­tiah­li k vodám Merómu a na­pad­li ich.

Bible21

7 Jo­zue a vše­chen bo­je­s­chopný lid tedy pro­ti nim ihned vy­táh­li k me­rom­ským vodám, kde na ně za­útoči­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček