EkumenickýJózua11,11

Józua 11:11

Všet­ko živé po­bili v ňom mečom a vy­konali na ňom kliat­bu. Ne­os­talo nič, čo dýcha. Po­tom Chacór vy­pálili.


Verš v kontexte

10 Vtedy sa Jozua vrátil, zau­jal Chacór a jeho kráľa za­bil mečom. Chacór bol totiž kedysi hlav­ným mes­tom všet­kých tých­to kráľovs­tiev. 11 Všet­ko živé po­bili v ňom mečom a vy­konali na ňom kliat­bu. Ne­os­talo nič, čo dýcha. Po­tom Chacór vy­pálili. 12 Všet­ky mes­tá tých­to kráľov Jozua ob­sadil, kráľov zajal, po­bil mečom a vy­konal na nich kliat­bu, ako pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­bili všet­ky duše, ktoré boly v ňom, os­trím meča za­riek­nuc ich na záhubu; nezos­talo ni­ktorej duše živej, a Chácor spálil ohňom.

Evanjelický

11 Po­bili všet­ko živé v ňom os­trím meča a vy­konali na ňom kliat­bu; ne­os­talo nič, čo dýcha, a Chácór spálili.

Ekumenický

11 Všet­ko živé po­bili v ňom mečom a vy­konali na ňom kliat­bu. Ne­os­talo nič, čo dýcha. Po­tom Chacór vy­pálili.

Bible21

11 Všech­no živé v něm po­bi­li ostřím meče; vy­hla­di­li je jako pro­klaté, takže ne­zůsta­la ani živá duše. Chacor po­tom vy­pá­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček