Bible21Jozue11,11

Jozue 11:11

Všech­no živé v něm po­bi­li ostřím meče; vy­hla­di­li je jako pro­klaté, takže ne­zůsta­la ani živá duše. Chacor po­tom vy­pá­lil.


Verš v kontexte

10 V tu dobu se Jo­zue vrá­til, do­byl Chacor a jeho krále za­bil mečem. (Chacor byl před­tím hlavou všech těch králov­ství.) 11 Všech­no živé v něm po­bi­li ostřím meče; vy­hla­di­li je jako pro­klaté, takže ne­zůsta­la ani živá duše. Chacor po­tom vy­pá­lil. 12 Jo­zue se zmo­cnil všech těch­to králov­ských měst i je­jich králů a po­bil je ostřím meče. Vy­hla­dil je jako pro­klaté, jak přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš.

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­bili všet­ky duše, ktoré boly v ňom, os­trím meča za­riek­nuc ich na záhubu; nezos­talo ni­ktorej duše živej, a Chácor spálil ohňom.

Evanjelický

11 Po­bili všet­ko živé v ňom os­trím meča a vy­konali na ňom kliat­bu; ne­os­talo nič, čo dýcha, a Chácór spálili.

Ekumenický

11 Všet­ko živé po­bili v ňom mečom a vy­konali na ňom kliat­bu. Ne­os­talo nič, čo dýcha. Po­tom Chacór vy­pálili.

Bible21

11 Všech­no živé v něm po­bi­li ostřím meče; vy­hla­di­li je jako pro­klaté, takže ne­zůsta­la ani živá duše. Chacor po­tom vy­pá­lil.

Bible21Jozue11,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček