EkumenickýJózua1,4

Józua 1:4

Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím.


Verš v kontexte

3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi. 4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím. 5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 všet­ko od púšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates; celá zem Hetejov a všet­ko až po Veľké more, na západe sln­ka, bude vaším územím.

Evanjelický

4 od púšte a Libanonu až po Veľrieku, po rieku Euf­rat, celá krajina Chetej­cov, až po Veľké more na západe sln­ka bude vaším územím.

Ekumenický

4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím.

Bible21

4 Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček