EkumenickýJózua1,3

Józua 1:3

Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi.


Verš v kontexte

2 Môj služob­ník Mojžiš zo­mrel. Vstaň teda, prej­di cez Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do krajiny, ktorú dávam Iz­raelitom. 3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi. 4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,

Evanjelický

3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;

Ekumenický

3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi.

Bible21

3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček