EkumenickýJózua1,5

Józua 1:5

Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím.


Verš v kontexte

4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím. 5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich ot­com.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

Evanjelický

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a ne­opus­tím.

Ekumenický

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

Bible21

5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček