Bible21Jozue1,4

Jozue 1:4

Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce.


Verš v kontexte

3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi. 4 Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce. 5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 všet­ko od púšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates; celá zem Hetejov a všet­ko až po Veľké more, na západe sln­ka, bude vaším územím.

Evanjelický

4 od púšte a Libanonu až po Veľrieku, po rieku Euf­rat, celá krajina Chetej­cov, až po Veľké more na západe sln­ka bude vaším územím.

Ekumenický

4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím.

Bible21

4 Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce.

Bible21Jozue1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček