EkumenickýJózua1,17

Józua 1:17

Ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba, len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom.


Verš v kontexte

16 Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš. 17 Ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba, len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom. 18 Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, nech by si mu roz­kázal čokoľvek, nech zo­mrie. Len buď sil­ný a od­vážny!

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Všet­ko tak, ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať i teba, len nech je Hos­podin, tvoj Bôh, s tebou, jako bol s Mojžišom.

Evanjelický

17 Tak, ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba; len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom.

Ekumenický

17 Ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba, len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom.

Bible21

17 Jako jsme po­s­lou­cha­li Mo­jžíše, bu­de­me po­s­lou­chat i te­be. Jen ať je Hos­po­din, tvůj Bůh, s te­bou, jako býval s Mo­jžíšem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček