EkumenickýJózua1,18

Józua 1:18

Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, nech by si mu roz­kázal čokoľvek, nech zo­mrie. Len buď sil­ný a od­vážny!


Verš v kontexte

16 Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš. 17 Ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba, len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom. 18 Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, nech by si mu roz­kázal čokoľvek, nech zo­mrie. Len buď sil­ný a od­vážny!

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvojich slov, nech by išlo o čokoľvek, čo by si mu pri­kázal, zo­mrie. Len buď sil­ný a pev­ný.

Evanjelický

18 Nech zo­mrie, ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, čokoľvek by si mu roz­kázal. Len buď sil­ný a od­vážny.

Ekumenický

18 Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, nech by si mu roz­kázal čokoľvek, nech zo­mrie. Len buď sil­ný a od­vážny!

Bible21

18 Kdoko­li se vzbouří pro­ti tvým roz­kazům a ne­po­s­lech­ne tvá slova, ať mu přikážeš coko­li, zemře. Jen buď silný a statečný!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček