EkumenickýJózua1,16

Józua 1:16

Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš.


Verš v kontexte

15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinok vašim bratom i vám, kým ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh. Po­tom sa môžete vrátiť do vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš na východe za Jor­dánom, a budete ju vlast­niť. 16 Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš. 17 Ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba, len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Na to od­povedali Jozu­ovi a riek­li: Všet­ko, čo si nám pri­kázal, učiníme a poj­deme všade, kam­koľvek nás pošleš.

Evanjelický

16 Tu od­povedali Józu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si nám pri­kázal, a pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš.

Ekumenický

16 Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš.

Bible21

16 Na to Jo­zuovi od­po­vědě­li: „Vše, cos nám přikázal, vy­koná­me, a kamko­li nás pošleš, půjde­me.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček