EkumenickýJonáš1,5

Jonáš 1:5

Námor­níci sa zľak­li a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Po­tom po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnút­ra lode, ľahol si a hl­boko za­spal.


Verš v kontexte

4 Hos­podin však zo­slal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strh­la veľká búr­ka. Zdalo sa, že loď stros­kotá. 5 Námor­níci sa zľak­li a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Po­tom po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnút­ra lode, ľahol si a hl­boko za­spal. 6 Prišiel k nemu kapitán a po­vedal mu: Čo, ty spach­toš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy sa báli mor­nári, a kričali každý ku svoj­mu bohu, a vy­hadzovali nádoby, ktoré boly v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol sišiel dolu na odľah­lé mies­to lode, ľahol si a za­spal tvrdo.

Evanjelický

5 Námor­níci do­stali strach a každý volal na svoj­ho boha; po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zo­stúpil do vnút­ra lode, ľahol si a tvrdo za­spal.

Ekumenický

5 Námor­níci sa zľak­li a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Po­tom po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnút­ra lode, ľahol si a hl­boko za­spal.

Bible21

5 Ná­mořníci stra­chy vo­la­li každý ke své­mu bohu a vy­hazova­li náklad z lodi do moře, aby jí odlehčili. Jonáš za­tím se­stou­pil do podpalu­bí, kde si lehl a tvrdě usnul.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček