RoháčekJonáš1,5

Jonáš 1:5

Vtedy sa báli mor­nári, a kričali každý ku svoj­mu bohu, a vy­hadzovali nádoby, ktoré boly v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol sišiel dolu na odľah­lé mies­to lode, ľahol si a za­spal tvrdo.


Verš v kontexte

4 Ale Hos­podin vr­hol veľký vietor na more, a po­vs­tala veľká búr­ka na mori, takže sa domnievali, že sa loď roz­bije. 5 Vtedy sa báli mor­nári, a kričali každý ku svoj­mu bohu, a vy­hadzovali nádoby, ktoré boly v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol sišiel dolu na odľah­lé mies­to lode, ľahol si a za­spal tvrdo. 6 A pri­stúpil k nemu veliteľ lode a po­vedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj ku svoj­mu Bohu! Snáď si ten Bôh po­mys­lí na nás a nezahynieme.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy sa báli mor­nári, a kričali každý ku svoj­mu bohu, a vy­hadzovali nádoby, ktoré boly v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol sišiel dolu na odľah­lé mies­to lode, ľahol si a za­spal tvrdo.

Evanjelický

5 Námor­níci do­stali strach a každý volal na svoj­ho boha; po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zo­stúpil do vnút­ra lode, ľahol si a tvrdo za­spal.

Ekumenický

5 Námor­níci sa zľak­li a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Po­tom po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnút­ra lode, ľahol si a hl­boko za­spal.

Bible21

5 Ná­mořníci stra­chy vo­la­li každý ke své­mu bohu a vy­hazova­li náklad z lodi do moře, aby jí odlehčili. Jonáš za­tím se­stou­pil do podpalu­bí, kde si lehl a tvrdě usnul.