EkumenickýJonáš1,6

Jonáš 1:6

Prišiel k nemu kapitán a po­vedal mu: Čo, ty spach­toš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli.


Verš v kontexte

5 Námor­níci sa zľak­li a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Po­tom po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnút­ra lode, ľahol si a hl­boko za­spal. 6 Prišiel k nemu kapitán a po­vedal mu: Čo, ty spach­toš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. 7 Ces­tujúci sa do­hovorili: Poďte, losuj­me, aby sme sa do­zvedeli, pre koho nás stih­lo toto zlo. Hodili lósy a lós padol na Jonáša.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A pri­stúpil k nemu veliteľ lode a po­vedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj ku svoj­mu Bohu! Snáď si ten Bôh po­mys­lí na nás a nezahynieme.

Evanjelický

6 Pri­stúpil k nemu veliteľ po­sád­ky a po­vedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svoj­mu Bohu, azda sa Boh roz­pomenie na nás, a nezahynieme.

Ekumenický

6 Prišiel k nemu kapitán a po­vedal mu: Čo, ty spach­toš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli.

Bible21

6 Když ho tam našel kapi­tán, obořil se na něj: „Co? Ty tu spíš? ! Vstaň a vo­lej ke své­mu bo­hu! Tře­ba si nás všimne a nezahyneme.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček