EkumenickýJonáš1,3

Jonáš 1:3

Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša.


Verš v kontexte

2 Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo jeho zloba vy­stúpila predo mňa. 3 Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša. 4 Hos­podin však zo­slal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strh­la veľká búr­ka. Zdalo sa, že loď stros­kotá.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej a prij­dúc dolu do Jop­py našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a sišiel do nej, aby sa od­plavil s nimi do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej.

Evanjelický

3 Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hos­podina do Taršíša; od­išiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, za­platil ces­tov­né, vy­stúpil na ňu, aby od­išiel s nimi spred Hos­podina do Taršíša.

Ekumenický

3 Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša.

Bible21

3 Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hos­po­di­na. Se­stou­pil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše. Za­pla­til a vstou­pil na palu­bu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od Hos­po­di­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček