EkumenickýJonáš1,2

Jonáš 1:2

Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo jeho zloba vy­stúpila predo mňa.


Verš v kontexte

1 Raz za­znelo slovo Hos­podina Jonášovi, synovi Amit­tajov­mu: 2 Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo jeho zloba vy­stúpila predo mňa. 3 Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Vstaň, idi do Ninive, toho veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo ich zloba vy­stúpila hore pred moju tvár.

Evanjelický

2 Vstaň, choď do veľkého mes­ta Ninive a káž proti ne­mu, lebo ich nešľachet­nosť vy­stúpila predo mňa.

Ekumenický

2 Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo jeho zloba vy­stúpila predo mňa.

Bible21

2 „Vstaň a jdi do Ni­nive, toho ve­likého měs­ta, a kaž mu, ne­boť je­jich špatnost vy­stou­pi­la pře­de mne.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček