RoháčekJonáš1,3

Jonáš 1:3

Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej a prij­dúc dolu do Jop­py našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a sišiel do nej, aby sa od­plavil s nimi do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej.


Verš v kontexte

2 Vstaň, idi do Ninive, toho veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo ich zloba vy­stúpila hore pred moju tvár. 3 Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej a prij­dúc dolu do Jop­py našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a sišiel do nej, aby sa od­plavil s nimi do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej. 4 Ale Hos­podin vr­hol veľký vietor na more, a po­vs­tala veľká búr­ka na mori, takže sa domnievali, že sa loď roz­bije.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej a prij­dúc dolu do Jop­py našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a sišiel do nej, aby sa od­plavil s nimi do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej.

Evanjelický

3 Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hos­podina do Taršíša; od­išiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, za­platil ces­tov­né, vy­stúpil na ňu, aby od­išiel s nimi spred Hos­podina do Taršíša.

Ekumenický

3 Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša.

Bible21

3 Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hos­po­di­na. Se­stou­pil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše. Za­pla­til a vstou­pil na palu­bu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od Hos­po­di­na.