EkumenickýJoel4,8

Joel 4:8

Vašich synov a vaše dcéry dám do rúk Júdov­cov a oni ich predajú Sabejom, ďalekému národu, lebo Hos­podin pre­hovoril.


Verš v kontexte

7 Hľa, ja ich po­vzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a vašu od­platu vrátim na vaše hlavy. 8 Vašich synov a vaše dcéry dám do rúk Júdov­cov a oni ich predajú Sabejom, ďalekému národu, lebo Hos­podin pre­hovoril. 9 Rozh­lás­te to medzi národ­mi, vy­hlás­te svätú voj­nu! Pre­buďte hr­dinov! Nech prídu a vy­stúpia všet­ci bojov­níci!

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

8 Vašich synov a vaše dcéry predám do rúk Júdej­cov a oni ich predajú Sabej­com, ďalekému národu; lebo Hos­podin pre­hovoril.

Ekumenický

8 Vašich synov a vaše dcéry dám do rúk Júdov­cov a oni ich predajú Sabejom, ďalekému národu, lebo Hos­podin pre­hovoril.

Bible21

8 Vaše syny a dce­ry vy­dám na­po­spas synům Judy a ti je pro­dají Sab­ej­ským, dale­ko mezi po­ha­ny. Tak praví Hos­po­din.

EkumenickýJoel4,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček