EkumenickýJób9,7

Jób 9:7

pri­kazuje sln­ku, takže ne­vychádza, a hviez­dy uzat­vára pod pečať.


Verš v kontexte

6 otriasa zemou, až sa po­hne z miesta, chvejú sa jej stĺpy, 7 pri­kazuje sln­ku, takže ne­vychádza, a hviez­dy uzat­vára pod pečať. 8 On sám rozp­res­tiera nebesia a kráča na mor­ských vl­nách,

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorý keď zakáže sln­ku, ne­vyj­de, a za­pečaťuje hviez­dy;

Evanjelický

7 On dá príkaz sln­ku a už nezažiari, a okolo hviezd kladie pečať.

Ekumenický

7 pri­kazuje sln­ku, takže ne­vychádza, a hviez­dy uzat­vára pod pečať.

Bible21

7 Řekne slun­ci, a nevyjde, svou pečetí hvěz­dy za­kryje.

EkumenickýJób9,7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček