EkumenickýJób9,8

Jób 9:8

On sám rozp­res­tiera nebesia a kráča na mor­ských vl­nách,


Verš v kontexte

7 pri­kazuje sln­ku, takže ne­vychádza, a hviez­dy uzat­vára pod pečať. 8 On sám rozp­res­tiera nebesia a kráča na mor­ských vl­nách, 9 je tvor­com Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súh­vez­dí juhu.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý sám rozťahuje nebesia a šliape po výšinách mora;

Evanjelický

8 On sám rozp­re­strel nebesá a kráča po vy­sokých vl­nách mora.

Ekumenický

8 On sám rozp­res­tiera nebesia a kráča na mor­ských vl­nách,

Bible21

8 On sám roz­tahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách.

EkumenickýJób9,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček