EkumenickýJób39,28

Jób 39:28

Na brale býva a hniez­di, na skal­ných výbežkoch má pev­nosť.


Verš v kontexte

27 To na tvoje slovo sa orol vy­soko vznáša a vy­soko si stavia hniez­do? 28 Na brale býva a hniez­di, na skal­ných výbežkoch má pev­nosť. 29 Po­travu od­tiaľ vy­hľadáva, jeho oči ďaleko do­vidia.

späť na Jób, 39

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­býva na skale a hniez­di na výčnel­ku skaly, a to jako na hrade.

Evanjelický

28 Na brale býva i hniez­di, na skal­nom výbežku a na hor­skom končiari.

Ekumenický

28 Na brale býva a hniez­di, na skal­ných výbežkoch má pev­nosť.

Bible21

28 Na skále byd­lí, na ní nocuje, skalní ú­tes mu hra­dem je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček