EkumenickýJób21,28

Jób 21:28

lebo vravíte: Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bez­božník­mi?


Verš v kontexte

27 Nuž, ja po­znám vaše myšlien­ky a viem, aké ú­klady proti mne kujete, 28 lebo vravíte: Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bez­božník­mi? 29 Azda ste sa ne­spýtali pocest­ných a ne­porozumeli ste ich svedec­tvám,

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo hovoríte: Kde je dom kniežaťa? A kde je stán príbyt­kov bez­božných?

Evanjelický

28 Lebo hovoríte: Kde je dom šľach­ticov a kde je stan, v ktorom bývajú bez­božní?

Ekumenický

28 lebo vravíte: Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bez­božník­mi?

Bible21

28 Říká­te: ‚Kam se poděly ty je­jich paláce? Stanům da­re­báků kde ko­nec je?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček