EkumenickýJób21,29

Jób 21:29

Azda ste sa ne­spýtali pocest­ných a ne­porozumeli ste ich svedec­tvám,


Verš v kontexte

28 lebo vravíte: Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bez­božník­mi? 29 Azda ste sa ne­spýtali pocest­ných a ne­porozumeli ste ich svedec­tvám, 30 že v deň nešťas­tia býva ušet­rený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú za­chránení?

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

29 Či ste sa ne­pýtali tých, ktorí idú po­mimo ces­tou? A či ich po­kynov ne­znáte?

Evanjelický

29 Ne­pýtali ste sa tých, čo pre­ces­túvajú, a ne­všímali ste si ich prí­klady,

Ekumenický

29 Azda ste sa ne­spýtali pocest­ných a ne­porozumeli ste ich svedec­tvám,

Bible21

29 – To jste se nikdy ne­pta­li pocestných? Nepřijímáte je­jich svě­de­ctví?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček