EkumenickýJób21,13

Jób 21:13

Svoje dni dožívajú v blahobyte a náh­le zo­stupujú do pod­svetia.


Verš v kontexte

12 Spievajú pri bub­ne a har­fe a radujú sa pri zvuku flau­ty. 13 Svoje dni dožívajú v blahobyte a náh­le zo­stupujú do pod­svetia. 14 Bohu po­vedali: Odíď od nás, my nech­ceme po­znať tvoje ces­ty!

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 Trávia svoje dni v dob­rom a v okamihu so­stupujú do hrobu.

Evanjelický

13 Svoje dni trávia v blaho­byte a v po­koji zo­stúpia do pod­svetia.

Ekumenický

13 Svoje dni dožívajú v blahobyte a náh­le zo­stupujú do pod­svetia.

Bible21

13 Ve štěstí tráví svo­je dny, do hro­bu od­cházejí v poko­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček