EkumenickýJób21,12

Jób 21:12

Spievajú pri bub­ne a har­fe a radujú sa pri zvuku flau­ty.


Verš v kontexte

11 Svojich chlap­cov vy­púšťajú ako stádo a ich deti si po­skakujú v tanci. 12 Spievajú pri bub­ne a har­fe a radujú sa pri zvuku flau­ty. 13 Svoje dni dožívajú v blahobyte a náh­le zo­stupujú do pod­svetia.

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­vyšujú s­voj hlas pri bub­ne a p­ri citare a radujú sa zvuku píšťaly.

Evanjelický

12 Spievajú pri bub­ne a citare, veselia sa pri zvuku píšťaly.

Ekumenický

12 Spievajú pri bub­ne a har­fe a radujú sa pri zvuku flau­ty.

Bible21

12 Zpívají při hře tam­burí­ny a citery, za zvu­ku píšťaly se ve­se­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček